Heb je een klacht?

Als je een klacht hebt, kun je deze bij onze klantenservice melden. Vermeld hierin het ordernummer en je contactgegevens. Zo kunnen we je klacht zo snel en efficiënt mogelijk in behandeling nemen.

Na ontvangst van jouw klacht zullen wij binnen vijf werkdagen contact met je opnemen om de klacht te bespreken en samen tot een oplossing te komen. Indien nodig kan het zijn dat we aanvullende informatie nodig hebben om jouw klacht te kunnen behandelen. Uiteraard streven we er altijd naar om jouw klacht binnen een redelijke termijn op te lossen.

Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent over onze dienstverlening en streven er daarom naar om eventuele klachten snel en naar tevredenheid op te lossen. Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen bij klachten of andere vragen.

BeCommerce keurmerk

Wij zijn aangesloten bij het BeCommerce Keurmerk, wat betekent dat wij ons committeren aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van online verkoop. Mocht je er onverhoopt met ons niet uitkomen, dan kun je je wenden tot het klachtenformulier van het BeCommerce Keurmerk. Becom zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Dit formulier vind je op de website van BeCommerce of schriftelijk: Markiesstraat 1, 1000 Brussel, [email protected].

Inbreuken op de wetgeving

De naleving van de toepassing van de wet op de garantie wordt gecontroleerd door de Algemene Directie Economische Inspectie. Je kan een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op: meldpunt.belgie.be.

Consumentenombudsdienst

Heb je geprobeerd (schriftelijk) tot een schikking te komen met Saniweb, maar kom je er niet uit? Dan kan de consumentenombudsdienst je verder helpen.

Consumentenombudsdienst
Koning Albert II-laan 8 bus 1
1000 Brussel

Tel.: +32 2 702 52 00
Fax: +32 2 808 71 20
E-mail: [email protected]
Website: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

De consumentenombudsdienst heeft verschillende klachtenformulieren ter beschikking.

Grensoverschrijdende klachten en geschillen

Het Europees Centrum voor de Consument biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan in geval van een aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen en IJsland.

Europees Centrum voor de Consument
Hollandstraat 13
1060 Brussel

Tel.: +32 2 542 33 46
Fax: +32 2 542 32 43
E-mail: [email protected]
Website: http://www.eccbelgie.be